August 23, 2020

AKTA PEKERJA 1955 BAHASA MELAYU PDF

Akta Kerja (Akta ) versi pdf di %/Act %%%20Employment%20Act%pdf. Original name: Akta Kerja Name: Employment Act (No. ). Country: Malaysia. Subject(s): Labour codes, general labour and employment acts;. Kerja (Pindaan). 3. Suatu Akta untuk meminda Akta Kerja [. ] DIperbUAt oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: tajuk ringkas dan.

Author: Mezitaxe Kajigar
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 2 January 2018
Pages: 167
PDF File Size: 3.41 Mb
ePub File Size: 3.5 Mb
ISBN: 478-7-36591-666-5
Downloads: 64553
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigazilkree

Tujuan utama menulis buku ini adalah untuk menyediakan buku teks untuk pelajar-pelajar undang-undang pekerjaan Malaysia di universiti dan pusat pengajian tinggi yang lain. Ini adalah kerana kebanyakan buku-buku rujukan yang ada, adalah berbahasa Inggeris serta tidak membincangkan Akta Kerja secara spesifik dan mendalam.

Perbincangan dibuat dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk difahami. Walau bagaimanapun Akta Kerja ini tidak mempunyai terjemahan Bahasa Malaysia yang sahih, maka penulis terpaksa menggunakan terjemahan yang dibuat oleh individu dengan terjemahan penulis sendiri sekiranya terjemahan yang dibuat dirasakan tidak sesuai.

Kes-kes yang diputuskan adalah dalam Bahasa Inggeris dan di mana yang sesuai penulis telah menyertakan petikan penghakiman yang dibuat dalam bahasa asal bagi mengelakkan kekeliruan sekiranya ianya diterjemahkan.

  BLUEBIRD CHARLES PERRAULT PDF

Pengenalan Kepada Akta Kerja (Edisi Kedua)

Sejak akhir-akhir ini ada juga keputusan kes-kes yang dibuat dalam Bahasa Malaysia terutamanya keputusan bagi Mahkamah Perusahaan tetapi bilangannya adalah sedikit. Terjemahan berkaitan dengan fakta kes adalah dibuat menurut kefahaman penulis dan berdasarkan perkataan-perkataan yang dissediakan dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Bab 2 membincangkan tentang beberapa ungkapan penting dalam membincangkan undang-undang pekerjaan iaitu pekerja, majikan dan kontrak pekerjaan.

Bab 3 dan 4 membincangkan tentang terma-terma tersirat dan nyata yang terpakai dalam perhubungan majikan dan pekerja. Sementara Bab 5 pula memperkatakan tentang bentuk-bentuk penamatan kontrak yang boleh dibuat secara sah oleh majikan dan pekerja, termasuklah pemecatan berasaskan salahlaku serta prosedur bagi satu siasatan yang wajar.

Network of Action for Migrants in Malaysia (NAMM): July

Bab 6 pula membincangkan tentang penalti dan penguatkuasaan yang boleh dijalankan mengikut Akta tersebut. Ini adalah kerana tidak ada gunanya mempunyai satu Akta yang lengkap tetapi tidak dikuatkuasakan dengan berkesan. Peruntukan-peruntukan pindaan dalam Akta Kerja yang dibuat dalam tahun dan telah dibincangkan dalam edisi kedua ini berserta kes-kes yang diputuskan pada tahun Penulis juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr Mimi Kamariah Abdul Majid di atas galakan, bantuan oekerja cadangan-cadangan konstruktif yang diberikan dari peringkat penulisan sehingga ke peringkat penerbitan buku ini.

  ATMEGA88PA DATASHEET PDF

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Puan Saadiah, Cik Aisha Norzie pejerja Puan Siti Saniah kerana bantuan mengemaskan buku ini serta tidak lupa terima kasih melayuu keluarga yang telah turut memberikan sokongan di sepanjang penulisan buku ini. Welcome visitor you can login or create an account. Language – Bahasa Malaysia – English. Forgot Password Register Account.

Information Description Reviews 0. Siti Zaharah Jamaludin Extent: Add to Wish List Add to Compare. Promotions Special Offers Monthly Offer.